Gå til sygdomsliste

Det mener Kræftens Bekæmpelse om trafikstøj

Kræftens Bekæmpelse mener, at der er grund til øget fokus på trafikstøj som en mulig risikofaktor for kræft. Der mangler fortsat mere viden og forskning på området.

Trafiktøj stresser os og forstyrrer vores nattesøvn, hvilket kan påvirke vores helbred negativt. Trafikstøj fra vejene øger risiko for at udvikle hjertekarsygdom, og der er mistanke om, at det muligvis kan føre til brystkræft. Forskning har desuden vist, at trafikstøj sandsynligvis øger risikoen for både overvægt og diabetes. Overvægt øger kræftrisikoen og diabetes er under mistanke for at øge risikoen for at få kræft.

Trafikstøj mistænkes desuden for at påvirke rygevaner og motionsvaner i negativ retning – dvs. jo mere støj du er udsat for, jo større er risikoen for, at du ryger mere og motionerer mindre.

Trafikstøj er en af de hyppigste miljøeksponeringer i Danmark. Miljøstyrelsen estimerer, at ca. 785.000 boliger – det svarer til næsten en tredjedel af alle danskere - er udsat for trafikstøj, der er højere end den vejledende grænseværdi på 58 decibel.


Der er brug for mere forskning
Vi ønsker svar på, om trafikstøj øger risiko for kræft, særligt set i lyset af, at næsten en tredjedel af befolkningen er udsat for trafikstøj, der er højere end den vejledende grænseværdi.
Der er brug for mere forskning og viden - både i forhold til trafikstøj og brystkræft, men også i forhold til andre kræftformer, som endnu ikke er undersøgt. Da stress og søvnforstyrrelser muligvis kan påvirke, hvor lang tid man lever efter en kræftdiagnose, er det også vigtigt at afklare, om trafikstøj kan påvirke kræftoverlevelsen.


Læs mere om trafikstøj på vores hjemmeside: 

Støj fra biler og tog øger risiko for brystkræft

Kræftens Bekæmpelse anbefaler
  • At vi gennem forskning får mere viden om, hvorvidt trafikstøj er en risikofaktor for kræft og lavere kræftoverlevelse
Det gør Kræftens Bekæmpelse
  • Kræftens Bekæmpelse har gennem en årrække været internationalt førende i forhold til forskning i trafikstøj og kræft
  • Vores forskere var blandt andet de første til at pege på en mulig sammenhæng mellem trafikstøj og brystkræft, diabetes og livsstil
  • Vores forskere bidrager til at oplyse myndighederne om de skadelige effekter af trafikstøj, bl.a. via foredrag i Folketingets Transportudvalg og med ekspertviden til høringer og workshops på Christiansborg

Kontakt:

For udtalelser til pressen og øvrige henvendelser kontakt Kræftens Bekæmpelses presseafdeling på tlf.: 35 25 74 00


Læs mere om, hvad Kræftens Bekæmpelse mener:

Det mener Kræftens Bekæmpelse


 

Nyheder

28-09-2023
Radioaktivt jodkorn spiller vigtig rolle ved brystkræftoperationer
Knæk Cancer: Særlig metode til markering af brystkræft er taget i brug på baggrund af forskning, som er støttet af Kræftens Bekæmpelse og Knæk Cancer. Nu viser undersøgelse, at det også er den bedste …
Læs flere nyheder