Gå til sygdomsliste

Kræftpolitisk Forum 2021: Konference 24. marts 2021 kl. 12.00 - 15.30

Hvordan kan et sundhedsudspil styrke rehabilitering, senfølger og palliation for kræftpatienter? − Fokus på ansvar, data og kvalitet.

Konferencen er afholdt

Du kan se eller gense konferencen på dette link:

Kræftpolitisk Forum 2021

Kræftpatienter og kræftlæger inviterer til Kræftpolitisk Forum 2021.

Det er forventningen, at regeringen i løbet af 2021 vil komme med et sundhedsudspil. For kræftpatienter og pårørende er der tre temaer, der særligt er i spil, når en sundhedsreform skal adressere udfordringer i det danske sundhedsvæsen, nemlig rehabilitering, senfølger og den palliative indsats. Inden for alle tre områder er samspillet mellem hospital, praktiserende læge og kommune af afgørende betydning for kræftpatienterne.

DMCG, DCCC og Kræftens Bekæmpelse inviterer til digital konference

Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk), Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC) og Kræftens Bekæmpelse inviterer til digital konference, hvor udfordringer og løsninger i forhold til indsatsen belyses og debatteres.

På konferencen vil en række fagfolk og beslutningstagere drøfte, hvem der har ansvaret for indsatserne inden for rehabilitering, senfølger og palliation, om vi har de nødvendige data for at vurdere indsatsen og hvordan et sundhedsudspil kan understøtte kvaliteten i indsatsen og det nødvendige samspil mellem de forskellige aktører – til gavn for kræftpatienter og deres pårørende.

Mennesker i silhuet skynder sig afsted
Forside af rapporten. Sten stablet oven på hinanden

Rapport om rehabilitering og palliation

Kræftens Bekæmpelses temarapport om kvalitetsopfølgning i rehabiliterings – og palliative indsatser afdækker den nuværende dataopsamling og kvalitetsmonitorering og sætter fokus på, hvor opfølgningen kan forbedres.

Rehabilitering og palliative indsatser i forbindelse med kræft

Konferencen er afholdt

Du kan se eller gense konferencen på dette link:

Kræftpolitisk Forum 2021

 

Nyheder

21-07-2021
Meget kritisk at udsætte screening for kvinder, der tidligere har haft brystkræft
Tidligere brystkræftpatienter bør ikke være blandt de kvinder, der får deres brystkræftscreening udsat, når Region Hovedstaden i de kommende måneder vil udsætte invitationer til screeningsprogrammet f…
Læs flere nyheder