Gå til sygdomsliste

Kræftpolitisk Forum 2021

I 2021 var omdrejningspunktet for Kræftpolitisk Forum, hvordan et sundhedsudspil kan styrke rehabilitering, senfølger og palliation for kræftpatienter.

Konferencen er afholdt

Du kan se eller gense konferencen på dette link: 

Kræftpolitisk Forum 2021

Fokus på rehabilitering, senfølger og palliation

På Kræftpolitisk Forum 2021 blev der drøftet tre væsentlige temaer for kræftpatienter og pårørende i forbindelse med den ventede sundhedsreform og udfordringerne i det danske sundhedsvæsen, nemlig rehabilitering, senfølger og den palliative indsats. Inden for alle tre områder er samspillet mellem hospital, praktiserende læge og kommune af afgørende betydning for kræftpatienterne.

På konferencen belyste og debatterede Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk), Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC) og Kræftens Bekæmpelse udfordringer og løsninger i forhold til indsatsen. 

Drøftelse af ansvar, behov og kvalitet

En række fagfolk og beslutningstagere drøftede, hvem der har ansvaret for indsatserne inden for rehabilitering, senfølger og palliation, om vi har de nødvendige data for at vurdere indsatsen, og hvordan et sundhedsudspil kan understøtte kvaliteten i indsatsen og det nødvendige samspil mellem de forskellige aktører – til gavn for kræftpatienter og deres pårørende.


Kræftpolitisk Forum 2022

Kræftpolitisk Forum 2022 afholdes på Christiansborg onsdag d. 6. april 2022 kl. 9.00-14.30. Læs mere og find link til program og tilmelding:

Læs om Kræftpolitisk Forum 2022


Forside af rapporten. Sten stablet oven på hinanden

Rapport om rehabilitering og palliation


Kræftens Bekæmpelse har udgivet en temarapport om kvalitetsopfølgning i rehabiliteringsindsatser og palliative indsatser.

Rapporten afdækker den nuværende dataopsamling og kvalitetsmonitorering og sætter fokus på, hvor opfølgningen kan forbedres.

Du kan læse rapporten her:

Rehabilitering og palliative
indsatser i forbindelse med kræft


 

Nyheder

Melissa Moser
01-10-2022
Lynch syndrom: 'Min oldemor og hendes søskende døde alle af kræft'
Knæk Cancer: Hundredevis af familier i Danmark har arvelig kræft i familien, og for de unge i familierne er det en helt særlig situation, at de tidligt skal forholde sig til gentest og risikoen for kr…
Læs flere nyheder