Gå til sygdomsliste

Kræftpolitisk Forum 2018: En røgfri generation - hvem tager ansvar?

Om konferencen

Danskerne bliver ældre og får flere sygdomme. Vi kan ikke behandle os ud af de demografiske udfordringer. At sikre alle et godt liv kræver forebyggelse.

Hver dag begynder 40 nye børn og unge at ryge, så hvordan undgår vi, at kommende generationer dør af rygning?

I Kræftplan IV formulerer regeringen en vision om en røgfri generation i 2030. En vision der er udbredt opbakning til blandt politikere, fagfolk og i den brede offentlighed. Men hvem kan og hvem bør tage ansvar for, at visionen bliver til virkelighed, og hvilken viden og hvilke erfaringer kan gøre det muligt?

DMCG.dk og Kræftens Bekæmpelse inviterede 14. marts 2018 til en debat om, hvordan vi når i mål med en røgfri generation, og om der er behov for en national handlingsplan for at nå målet.

Download program for konferencen


Velkomst
v/ Flemming Møller Mortensen, mf. (A) og Brigitte Klintskov Jerkel, mf. (C)

Kick-off
v/ Dorthe Crüger, formand for Kræftens Bekæmpelse

SESSION 1 - KONSEKVENSER VED RYGNING

Hvad er konsekvenserne for rygerne, hvis vi ikke indfrier målet om en røgfri generation i 2030? Denne session tegner et billede af de biologiske og kliniske konsekvenser, der er forbundet med rygning. Sessionen giver et indblik i, hvordan rygning påvirker risikoen for at udvikle kræft og de sundhedsmæssige gevinster ved rygestop.

Den sundheds- og sygdomsmæssige gevinst ved at lægge tobakken på hylden
v/ Nina Skavlan Godtfredsen, overlæge, klinisk forskningslektor, ph.d.

Rygning og blærekræft
v/ Pernille Skjold Kingo, 1. reservelæge, ph.d.

Rygning og hoved-halskræft
v/ Jens Overgaard, professor, ledende overlæge, MD, DMSc


SESSION 2 - HVEM TAGER ANSVAR FOR AT FOREBYGGE RYGNING BLANDT BØRN OG UNGE?

Konsekvenserne af rygning er både mange og veldokumenterede. Samtidig ved vi, hvilke tiltag der virker i forhold til at forebygge rygning. Men hvorfor er det så svært at blive enige om at iværksætte de tiltag, der forebygger. Sessionen præsenterer eksempler på, hvordan børn og unge rekrutteres som nye rygere, og hvordan man kan arbejde med at forebygge unges rygning.

Nye partnerskaber i tobaksforebyggelse
v/ Gurli Martinussen, direktør i TrygFonden

Når unge begynder at ryge
v/ ungdomspanel med Oskar Dalsjø og Mille Flindt Holkenfeldt Behrendt

Hvorfor begynder børn og unge at ryge?
v/ Pernille Bendtsen, sekretariatschef i Vidensråd for Forebyggelse

Hvordan kan kommunen være med til at forebygge rygning blandt børn og unge?
v/ Sonja Serup Hansen, sundheds- og forebyggelseschef, Odense Kommune


Kick-off
v/ Dorthe Crüger, formand for Kræftens Bekæmpelse

SESSION 3 - HVAD KAN VI LÆRE AF INTERNATIONALE ERFARINGER?

I Danmark er der bred enighed om, at børn og unge ikke skal begynde at ryge. Rundt om i verden har andre lande erkendt, at der skal sættes markant ind over for rygning, hvis målet om en røgfri generation skal nås. Sessionen præsenterer internationale erfaringer med at igangsætte effektive tiltag til at nå visionen om en fremtid, hvor ingen børn og unge ryger og eksempler på, hvordan man opnår politisk opbakning og ejerskab til tobaksforebyggelse.

Making the tobacco free generation a political winning cause – the Irish experience
v/ James Reilly, Senator, Dr, Ireland

Norske ambitioner for en fremtid uden tobak
v/ Ingrid Stenstavold Ross, afdelingsleder, Kreftforening Norge

WHO´s tobaksrammekonvention – Status på den danske tobaksforebyggelse
v/ Søren Brostrøm, direktør, Sundhedsstyrelsen


En plan for røgfri generation
v/ Flemming Møller Mortensen mf. (A), Brigitte Klintskov Jerkel mf. (C), Stine Brix mf. (Ø) Pernille Schnoor mf. (Å) og Jette Skive rådmand Aarhus Kommune (O)


 

Nyheder

Mand i kørestol
18-12-2018
Flere danskere lever med kræft
I slutningen af 2017 levede over 320.000 personer i Danmark med diagnosen kræft. Det er en stigning i forhold til 2016, viser Cancerregisterets nye årsrapport. Stigningen hænger blandt andet sammen me…
Læs flere nyheder