Gå til sygdomsliste

Kræftpolitisk Forum

17. maj 2023 inviterer Kræftens Bekæmpelse til debat om en koordineret, national indsats inden for senfølgeområdet. Flemming Møller Mortensen sundhedsordfører for Socialdemokratiet er vært for arrangementet. Læs mere her på siden.

Kræftpolitisk forum
Kort om Kræftpolitisk Forum

DMCG.dk, DCCC og Kræftens Bekæmpelse afholder hvert år Kræftpolitisk Forum, hvor kræftlæger og kræftpatienter sammen sætter en aktuel dagsorden baseret på den nyeste faglige viden.

Formålet er, at beslutningstagere, fagfolk og patienter samme kan sætte en kræftpolitisk dagsorden til gavn for patienter og pårørende.

Konferencen er overtegnet.

Helbredt for kræft, men ikke rask – anbefalinger til en national koordineret indsats for senfølger efter kræft

I dag er der cirka 360.000 personer i Danmark, som lever med og efter kræft, og antallet forventes at stige. Over halvdelen af dem oplever senfølger, der påvirker deres livskvalitet negativt. I takt med at behandlingen forbedres, og flere overlever kræft, vil flere i fremtiden få senfølger efter sygdom og/eller behandling.

Senfølger vil derfor blive en stigende udfordring i det danske sundhedsvæsen og for patienternes livskvalitet, funktion og arbejdsevne.

Alene uden den nødvendige hjælp

De fleste kræftpatienter oplever, at deres udrednings- og behandlingsforløb er veltilrettelagt, men mange står alene tilbage uden den nødvendige hjælp, når behandlingen er afsluttet og senfølgerne opstår.

Årsagerne er mange, men grundlæggende mangler der fælles viden, koordinering og ansvarsfordeling på senfølgeområdet, så kommuner, almen praksis og regioner får et fælles grundlag for deres indsats. Et fælles grundlag vil kunne skabe bedre forløb og tilbud, som også kan bidrage til, at ulighed på senfølgeområdet mindskes.

Kræftens Bekæmpelse, DCCC og DMCG.dk anbefaler, at der nationalt tages initiativ til:

  1. At patienter i hele landet har adgang til et relevant tilbud uanset type af senfølge, og at der er tydelige henvisningskriterier.
  2. At ansvarsfordelingen mellem sektorerne er tydeligt defineret, og at der på tværs af sektorerne følges fælles retningslinjer for opsporing og behandling.
  3. At der skabes mere viden gennem systematisk dataopsamling, erfaringsudveksling og forskning.

Du kan læse Kræftens Bekæmpelses holdningspapir om senfølger her:

Kræftens Bekæmpelse: Holdningspapir om senfølger

Tid og sted

Kræftpolitisk Forum holdes i Fællessalen på Christiansborg 17. maj 2023 kl. 9-14:30.

Her vil patienter, fagfolk, politikere og andre interessenter debattere, hvordan en national koordineret indsats for senfølger efter kræft kan løfte området.

Vært: Flemming Møller Mortensen sundhedsordfører for Socialdemokratiet.

Se program med oplæg fra dagen

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, så skriv til os: kbkonf2023@cancer.dk