Gå til sygdomsliste

Hovedbestyrelse

Kræftens Bekæmpelses hovedbestyrelse består af 30 medlemmer.

28 medlemmer bliver valgt blandt Kræftens Bekæmpelses medlemmer på det ordinære repræsentantskabsmøde, der finder sted hvert år i maj måned. To medlemmer bliver valgt af, og blandt, Kræftens Bekæmpelses medarbejdere.

Hovedbestyrelsen tager stilling til principielle spørgsmål og sager af væsentlig betydning for Kræftens Bekæmpelse, herunder prioritering af foreningens vedtægtsbestemte opgaver. Derudover træffer hovedbestyrelsen beslutning om godkendelse af budgetter og regnskaber og godkender planer for de enkelte aktivitetsområder.

Hovedbestyrelsen vælger hvert år en formand og en næstformand blandt sine medlemmer. Hovedbestyrelsen vælger også medlemmerne af de rådgivende udvalg. Formændene for udvalgene deltager almindeligvis i hovedbestyrelsens møder uden stemmeret.

Medlemmer af hovedbestyrelsen

 

Hovedbestyrelse

Helen Bernt Andersen

Formand, sundhedsfaglig direktionskonsulent

Indvalgt i hovedbestyrelsen i 2018

Formand fra 2018

Næstformand, læge, fhv. klinikchef Per Gandrup

Per Gandrup
Næstformand, læge, fhv. klinikchef

Indvalgt til hovedbestyrelsen i 2017

Næstformand fra 2018

Jesper Rotvig Jensen

Virksomhedskonsulent

Medlem af forretningsudvalget

Indvalgt i hovedbestyrelsen i 2016. 1. genvalg 2019

Videncenterchef Børge Frank Koch

Børge Frank Koch

Videncenterchef

Medlem af forretningsudvalget

Indvalgt i hovedbestyrelsen i 2016. 1. genvalg 2019

Gårdejer Orla Kastrup Kristensen

Orla Kastrup Kristensen

Gårdejer

Medlem af forretningsudvalget

Indvalgt i hovedbestyrelsen i 2012. 1. genvalg 2015. 2. genvalg 2018

Indkøber Mette Linnemann

Mette Linnemann

Indkøber

Medlem af forretningsudvalget

Indvalgt i hovedbestyrelsen i 2014. 1. genvalg 2017

Mads Nordahl Svendsen
Ledende overlæge

Medlem af forretningsudvalget

Indvalgt i hovedbestyrelsen i 2018

Business Development Consultant, Britta Bjerre

Britta Bjerre

Business Development Consultant

Indvalgt i hovedbestyrelsen i 2017

Overlæge ph.d. Janne Villemoes Bigaard

Lone Bøgely

Lokalforeningsformand

Indvalgt i hovedbestyrelsen i 2016. 1. genvalg 2019

Else Carlstedt
Rådgivningsleder

Medarbejderrepræsentant

Indvalgt i hovedbestyrelsen i 2018

Formand for Foreningen for Kræftbehandlede med Senfølger Marianne Nord Hansen

Marianne Nord Hansen

Formand for Senfølgerforeningen

Indvalgt til hovedbestyrelsen i 2014. 1. genvalg 2017

Praktiserende læge og byrådsmedlem Poul Hvass Hansen

Poul Hvass Hansen

Tidl. læge og byrådsmedlem

Indvalgt i hovedbestyrelsen i 2013. 1. genvalg 2016. 2. genvalg 2019

Fhv. økonomi- og administrationschef Erik Kjær Hansen

Erik Kjær Hansen

Fhv. økonomi- og administrationschef

Indvalgt i hovedbestyrelsen i 2018

Birgit Jonassen

Lægesekretær

Indvalgt i hovedbestyrelsen i 2014. 1. genvalg 2017

Henning Due Lorentzen
Fhv. politiassistent

Indvalgt i hovedbestyrelsen i 2019

Marianne Karstensen
HR-konsulent

Indvalgt i hovedbestyrelsen i 2018

Ulla Kusk
Fhv. social- og sundhedsdirektør

Indvalgt i hovedbestyrelsen i 2019

Lektor Kirsten Halskov Madsen

Kirsten Halskov Madsen

Lektor

Indvalgt i hovedbestyrelsen i 2014. 1. genvalg 2017

Lektor, byrådsmedlem Hanne Ringgaard Møller

Hanne Ringgaard Møller

Lektor, byrådsmedlem

Indvalgt i hovedbestyrelsen i 2015. 1. genvalg 2018. 2. genvalg 2019

Fhv. kontorchef Anni Elkær Olesen

Jytte Møller

Pensionist

Indvalgt i hovedbestyrelsen i 2019

Fhv. kontorchef Anni Elkær Olesen

Anni Elkjær Olesen

Fhv. kontorchef

Indvalgt i hovedbestyrelsen i 2013. 1. genvalg 2016. 2. genvalg 2019

Seniorforsker, gruppeleder Anja Olsen

Anja Olsen

Seniorforsker, gruppeleder

Medarbejderrepræsentant

Indvalgt i hovedbestyrelsen i 2017

Professor, overlæge, dr.med. Jens Overgaard

Jens Overgaard

Professor, overlæge, dr.med.

Indvalgt i hovedbestyrelsen i 2015. 1. genvalg 2018

Overlæge, dr. med. Helle Pappot

Helle Pappot

Overlæge, dr.med.

Indvalgt i hovedbestyrelsen i 2015. 1. genvalg 2018

Sygeplejerske, kommunalbestyrelsemedlem Ida Pedersen

Ida Pedersen

Sygeplejerske, kommunalbestyrelsesmedlem

Indvalgt i hovedbestyrelsen i 2015. 1. genvalg 2018

Praktiserende læge Line Paarup Kirkeby Petersen

Line Paarup Kirkeby Petersen

Praktiserende læge

Indvalgt i hovedbestyrelsen i 2017

Philip Ole Cornelius Schjerbeck
Studentermedhjælper

Indvalgt i hovedbestyrelsen i 2018

Selvstændig regnskabskonsulent Niels Bang Sørensen

Niels Bang Sørensen

Selvstændig regnskabskonsulent

Indvalgt i hovedbestyrelsen i 2016. 1. genvalg 2017

Susanne Ulk
Selvstændig arbejdsmiljøkonsulent

Indvalgt i hovedbestyrelsen i 2018. 1. genvalg 2019

Adm. direktør Michael Vad

Michael Vad

Adm. direktør

Indvalgt i hovedbestyrelsen i 2011. 1. genvalg 2014. 2. genvalg 2017