Gå til sygdomsliste

Hovedbestyrelse

Kræftens Bekæmpelses hovedbestyrelse består af 30 medlemmer.

28 medlemmer bliver valgt blandt Kræftens Bekæmpelses medlemmer på det ordinære repræsentantskabsmøde, der finder sted hvert år i maj måned. To medlemmer bliver valgt af, og blandt, Kræftens Bekæmpelses medarbejdere.

Hovedbestyrelsen tager stilling til principielle spørgsmål og sager af væsentlig betydning for Kræftens Bekæmpelse, herunder prioritering af foreningens vedtægtsbestemte opgaver. Derudover træffer hovedbestyrelsen beslutning om godkendelse af budgetter og regnskaber og godkender planer for de enkelte aktivitetsområder.

Hovedbestyrelsen vælger hvert år en formand og en næstformand blandt sine medlemmer. Hovedbestyrelsen vælger også medlemmerne af de rådgivende udvalg. Formændene for udvalgene deltager almindeligvis i hovedbestyrelsens møder uden stemmeret.

Medlemmer af hovedbestyrelsen

 

Hovedbestyrelse

Helen Bernt Andersen

Formand, sundhedsfaglig direktionskonsulent

Indvalgt i hovedbestyrelsen i 2018. 1. genvalg 2021

Formand fra 2018

Næstformand, læge, fhv. klinikchef Per Gandrup

Per Gandrup
Næstformand, læge, fhv. klinikchef

Indvalgt til hovedbestyrelsen i 2017. 1. genvalg 2020

Næstformand fra 2018

Jesper Rotvig Jensen

Outreach partner

Medlem af forretningsudvalget

Indvalgt i hovedbestyrelsen i 2016. 1. genvalg 2019

Videncenterchef Børge Frank Koch

Børge Frank Koch

Videncenterchef

Medlem af forretningsudvalget

Indvalgt i hovedbestyrelsen i 2016. 1. genvalg 2019

Lektor Kirsten Halskov Madsen

Kirsten Halskov Madsen

Fhv. lektor

Medlem af forretningsudvalget

Indvalgt i hovedbestyrelsen i 2014. 1. genvalg 2017. 2. genvalg 2020

Professor, overlæge, dr.med. Jens Overgaard

Jens Overgaard

Professor, overlæge, dr.med.

Medlem af forretningsudvalget

Indvalgt i hovedbestyrelsen i 2015. 1. genvalg 2018. 2. genvalg 2021

Mads Nordahl Svendsen
Ledende overlæge

Medlem af forretningsudvalget

Indvalgt i hovedbestyrelsen i 2018. 1. genvalg 2021

Adele Davis Boe
Sundhedsfaglig konsulent

Indvalgt i hovedbestyrelsen i 2020

Overlæge ph.d. Janne Villemoes Bigaard

Lone Bøgely

Lokalforeningsformand

Indvalgt i hovedbestyrelsen i 2016. 1. genvalg 2019

Karen Marie Dalgaard
Pensioneret forsker

Indvalgt i hovedbestyrelsen i 2021

Sri Sai Das
Fhv. kvalitets,- miljø- og arbejdsmiljøchef

Indvalgt i hovedbestyrelsen i 2020

Herdis Hanghøi
Politiker

Indvalgt i hovedbestyrelsen i 2021

Formand for Foreningen for Kræftbehandlede med Senfølger Marianne Nord Hansen

Marianne Nord Hansen

Formand for Senfølgerforeningen

Indvalgt til hovedbestyrelsen i 2014. 1. genvalg 2017. 2. genvalg 2020

Praktiserende læge og byrådsmedlem Poul Hvass Hansen

Poul Hvass Hansen

Tidl. læge og byrådsmedlem

Indvalgt i hovedbestyrelsen i 2013. 1. genvalg 2016. 2. genvalg 2019

Marianne Karstensen
HR-konsulent

Indvalgt i hovedbestyrelsen i 2018. 1. genvalg 2021

Ulla Kusk
Fhv. social- og sundhedsdirektør

Indvalgt i hovedbestyrelsen i 2019

Sidse Hertz Larsen
Brevkasseredaktør

Medarbejderrepræsentant

Indvalgt i hovedbestyrelsen i 2021

Henning Due Lorentzen
Fhv. politiassistent

Indvalgt i hovedbestyrelsen i 2019

Per Larsen
Særlig rådgiver

Indvalgt i hovedbestyrelsen i 2020

Lektor, byrådsmedlem Hanne Ringgaard Møller

Hanne Ringgaard Møller

Lektor, byrådsmedlem

Indvalgt i hovedbestyrelsen i 2015. 1. genvalg 2018. 2. genvalg 2019

Fhv. kontorchef Anni Elkær Olesen

Jytte Møller

Fhv. sundhedschef

Indvalgt i hovedbestyrelsen i 2019

Fhv. kontorchef Anni Elkær Olesen

Anni Elkjær Olesen

Fhv. kontorchef

Indvalgt i hovedbestyrelsen i 2013. 1. genvalg 2016. 2. genvalg 2019

Seniorforsker, gruppeleder Anja Olsen

Anja Olsen

Seniorforsker, gruppeleder

Medarbejderrepræsentant

Indvalgt i hovedbestyrelsen i 2017

Sygeplejerske, kommunalbestyrelsemedlem Ida Pedersen

Ida Pedersen

Sygeplejerske, kommunalbestyrelsesmedlem

Indvalgt i hovedbestyrelsen i 2015. 1. genvalg 2018. 2. genvalg 2021

Praktiserende læge Line Paarup Kirkeby Petersen

Line Paarup Kirkeby Petersen

Praktiserende læge

Indvalgt i hovedbestyrelsen i 2017. 1. genvalg 2020

Katrine Louise Raun
Hospital- og sognepræst

Indvalgt i hovedbestyrelsen i 2021

Katrine Fusager Rohde
Selvstændig rådgiver

Indvalgt i hovedbestyrelsen i 2021

Mikael Skytte
Sygeplejerske

Indvalgt i hovedbestyrelsen i 2020

Susanne Ulk
Selvstændig arbejdsmiljøkonsulent

Indvalgt i hovedbestyrelsen i 2018. 1. genvalg 2019

Anny Winther
Regionsrådsmedlem

Indvalgt i hovedbestyrelsen i 2020