Gå til sygdomsliste

Patientstøtteudvalget

Patientstøtteudvalget rådgiver i spørgsmål vedrørende støtte til kræftpatienter, pårørende og efterladte. Udvalget varetager aktiviteter, som medvirker til at forbedre og skabe forståelse for disse gruppers levevilkår.

Udvalgets medlemmer er valgt af hovedbestyrelsen. De bliver valgt for en treårig periode med mulighed for genvalg én gang.

Medlemmer af Patientstøtteudvalget

Seniorforsker, ph.d., cand.scient.san.Christina M. Stapelfeldt
Cand.psych., ph.d. Anna Thit Johnsen
Sygeplejefaglig direktør Lisbeth Lagoni
Praktiserende læge Roar Maagaard
Kommunikationskonsulent Randi Krogsgaard
Fysioterapeut Karen Risgaard
Ledende overlæge Lars Henrik Jensen
Chef for Sundhed og Ældre, ph.d. Birgit Gundorph-Malling

samt

Administrerende direktør Jesper Fisker
Afdelingschef Patientstøtte og Frivillig Indsats Pernille Slebsager
Analyse- og udviklingschef Bo Andreassen Rix
Chef for kræftrådgivningerne Chris Donkin

Kontakt
Sekretær for udvalget:
Sundhedsfaglig konsulent Nanna Bjerg Eskildsen
Tlf.: 35 25 75 39
E-mail: nabe@cancer.dk