Gå til sygdomsliste

Patient- og Pårørendestøtteudvalget

Patient- og Pårørendestøtteudvalget rådgiver i spørgsmål vedrørende støtte til kræftpatienter, pårørende og efterladte. Udvalget varetager aktiviteter, som medvirker til at forbedre og skabe forståelse for disse gruppers levevilkår.

Udvalgets medlemmer er valgt af hovedbestyrelsen. De bliver valgt for en treårig periode med mulighed for genvalg én gang.

Medlemmer af Patient- og Pårørendestøtteudvalget

Seniorforsker, ph.d., cand.scient.san.Christina M. Stapelfeldt
Cand.psych., ph.d. Mai-Britt Guldin
Sygeplejefaglig direktør Lisbeth Lagoni
Praktiserende læge Roar Maagaard
Kommunikationskonsulent Randi Krogsgaard
Fysioterapeut Karen Risgaard
Ledende overlæge Lars Henrik Jensen
Chef for Sundhed og Ældre, ph.d. Birgit Gundorph-Malling

samt

Administrerende direktør Jesper Fisker
Afdelingschef Patientstøtte & Frivillig Indsats Pernille Slebsager
Kvalitets- og udviklingschef Lisbeth Høeg-Jensen
Chef for kræftrådgivningerne Helle Goyle

Kontakt
Sekretær for udvalget:
Sundhedsfaglig konsulent Nanna Bjerg Eskildsen
Tlf.: 35 25 75 39
E-mail: nabe@cancer.dk