Gå til sygdomsliste

Præsidium

Repræsentantskabet ledes af et præsidium bestående af en præsident og to vicepræsidenter, der vælges for 3 år ad gangen på det ordinære repræsentantskabsmøde. Et af de 3 præsidiemedlemmer er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted, dog højst 2 gange.

Præsidiemedlemmer kan ikke samtidig være medlem af hovedbestyrelsen eller være ansat i Kræftens Bekæmpelse. Præsidiemedlemmer er berettigede til at deltage i hovedbestyrelsens møder. Præsidenten er berettiget til at deltage i forretningsudvalgets møder.


Medlemmer af præsidiet


Direktør for Tænketanken Europa, ph.d. Lykke Friis

præsident

(Indvalgt 2016, 1. genvalg 2019)

Journalist, foredragsholder og tv-vært Hans Pilgaard
vicepræsident

(Indvalgt 2020)


Håndboldekspert og tidligere landsholdsspiller Lars Christiansen
vicepræsident

(Indvalgt 2016, 1. genvalg 2019, 2. genvalg 2022, udtræder 2025)