Gå til sygdomsliste

Studerende og gæsteforskere

Kræftens Bekæmpelse er arbejdsplads for mange ph.d.-studerende og et mindre antal gæsteforskere, specialestuderende og praktikanter fra videregående uddannelser.

Herunder kan du læse mere om at arbejde i Kræftens Bekæmpelse som gæsteforsker eller i forbindelse med et studie i Center for Kræftforskning eller i Forebyggelse & Oplysning:


Center for Kræftforskning
Læs om mulighederne for at være studerende eller gæsteforsker i Kræftens Bekæmpelses forskningscenter inden for biologisk og epidemiologisk forskning.


Forebyggelse & Oplysning
Læs om mulighederne som studerende i Kræftens Bekæmpelses afdeling Forebyggelse & Oplysning.

Studerende og gæsteforskere

I Kræftens Bekæmpelse tilbyder vi en spændende arbejdsplads for ph.d.-studerende samt et mindre antal gæsteforskere, specialestuderende og praktikanter fra videregående uddannelser.

Aflønning af gæsteforskere

Du medbringer din egen løn fra ekstern partner eller institut.

Ph.d.-studerende

Du har et ph.d.-stipendium fra et universitet eller
Du har et ph.d.-stipendium fra et forskningsråd eller
Du er videnskabelig assistent betalt af en projektbevilling.

Specialestuderende

Du får ingen løn i den normerede studietid. Der er mulighed for at søge Kræftens Bekæmpelse om et skolarstipendium til specialets sidste del.
Da forskningsenhederne ikke har nogen formel undervisningsforpligtelse, forventer vi en selvstændig indsats fra de specialestuderende.
Du kan læse mere om mulighederne for at søge et skolarstipendium her

Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg

Kort om Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning

Kort om Center for Kræftforskning - Kræftens Bekæmpelse (cancer.dk)

Erhvervspraktikanter

En gang om året i uge 40 inviterer vi 20 praktikanter til at arbejde i Kræftens Bekæmpelse. En spændende uge, som du kan læse mere om her (LINK til eksisterende side)