Skip navigation

Vidensopsamling på senfølger efter kræft hos voksne

Omkring 300.000 danskere har haft kræft, og mindst halvdelen af dem har mén efter deres sygdom og behandling.

Mindst 50 % af kræftoverlevere oplever en eller anden senfølge efter deres sygdom. Senfølger spænder bredt, fra smerter og søvnbesvær til lidelser, der kræver indlæggelse.

Brug for indsatser på flere områder

Rapporten peger på, at en ny kræftsygdom mange år efter den første kræftsygdom er en vigtig senfølge at holde øje med. For mange er konsekvenserne af sygdommen og behandlingen minimale, men for nogle er senfølgerne så alvorlige, at de kræver indlæggelse eller fører til andre kroniske sygdomme. 

Der er brug for indsatser på mange områder for at sikre kræftpatienter god hjælp: Lægerne skal vide, hvilke problemstillinger de skal tale med kræftpatienterne om, allerede inden behandlingen starter. Patientens egen læge skal vide, hvilke muligheder der er for at henvise til eksperter, der kan hjælpe med eventuelle senfølger. Og i opbygningen af behandlingssystemet til senfølger, skal man vide, hvilken ekspertise der er brug for.

Kroniske sygdomme

Analyserne i rapporten viser, at allerede ved at se på patienternes sundhed, når de får diagnosen kræft, kan man få et fingerpeg om, hvem der senere får alvorlige senfølger.

Blandt de patienter, der havde alvorlige kroniske lidelser på det tidspunkt, de fik deres kræftdiagnose, havde omkring en fjerdedel udviklet endnu sværere kroniske sygdomme, tre år senere. 

Anderledes så det ud for de kræftpatienter, der ikke havde andre kroniske sygdomme da de fik kræft. Efter tre år havde 88 pct. af disse stadig ikke andre alvorlige, kroniske sygdomme. Kun 9 % havde fået andre kroniske senfølger. 

Om undersøgelsen 

Undersøgelsen er baseret på på populationsbaserede data fra alle danske kræftoverlevere siden 2009 og et review af den tilgængelige internationale litteratur,.

Vidensopsamling på senfølger efter kræft hos voksne