Skip navigation

Kræftpatienters behov og oplevelser med sundhedsvæsenet under udredning og behandling

Kræftens Bekæmpelses barometerundersøgelse fra 2017 viser, at kræftpatienter generelt er tilfredse med sundhedsvæsenets indsats.

Viden om kræftramtes møde med sundhedsvæsenet

For at kunne arbejde målrettet med at forbedre forholdene for de mennesker, der hvert år rammes af kræft, er det nødvendigt at have viden om, hvordan kræftpatienterne reelt oplever deres møde med sundhedsvæsenet. Derfor gennemfører Kræftens Bekæmpelse med jævne mellemrum barometerundersøgelser, der belyser kræftramtes behov og oplevelser gennem hele forløbet i sundhedsvæsenet.

Undersøgelserne formidles bredt i sundhedsvæsenet til både fagfolk og politikere og bliver anvendt til at identificere og udpege områder, der bør forbedres til gavn for fremtidens kræftpatienter.

Kræftpatienter har svært ved at navigere i sundhedsvæsenet

En tredjedel af patienterne angiver, at de har svært ved at finde og bruge information om deres kræftsygdom. Samtidig har de svært ved at interagere med sundhedspersonalet, mens halvdelen har svært ved at finde frem til de rette tilbud og ydelser. Resultaterne bør give anledning til at se på, hvordan sundhedsvæsenet kan tilpasse information og rådgivning, så den enkelte patients muligheder, evner og handlekompetencer styrkes.

Kræftpatienters behov og oplevelser med sundhedsvæsenet under udredning og behandling