Skip navigation

Barometerundersøgelsen 2017: Kræftpatienters behov og oplevelser med sundhedsvæsenet under udredning og behandling

Her kan du læse Kræftens Bekæmpelses barometerundersøgelse fra 2017. Undersøgelsen viser, at kræftpatienter generelt er tilfredse med sundhedsvæsenets indsats. Nederst på siden finder du sygdomsspecifikke analyser og andre tillægsudgivelser, der er lavet i forbindelse med undersøgelsen.

Viden om kræftramtes møde med sundhedsvæsenet

For at kunne arbejde målrettet med at forbedre forholdene for de mennesker, der hvert år rammes af kræft, er det nødvendigt at have viden om, hvordan kræftpatienterne reelt oplever deres møde med sundhedsvæsenet. Derfor gennemfører Kræftens Bekæmpelse med jævne mellemrum barometerundersøgelser, der belyser kræftramtes behov og oplevelser gennem hele forløbet i sundhedsvæsenet.

Undersøgelserne formidles bredt i sundhedsvæsenet til både fagfolk og politikere og bliver anvendt til at identificere og udpege områder, der bør forbedres til gavn for fremtidens kræftpatienter.

Kræftpatienter har svært ved at navigere i sundhedsvæsenet

En tredjedel af patienterne angiver, at de har svært ved at finde og bruge information om deres kræftsygdom. Samtidig har de svært ved at interagere med sundhedspersonalet, mens halvdelen har svært ved at finde frem til de rette tilbud og ydelser. Resultaterne bør give anledning til at se på, hvordan sundhedsvæsenet kan tilpasse information og rådgivning, så den enkelte patients muligheder, evner og handlekompetencer styrkes.

Barometerundersøgelsen 2017: Kræftpatienters behov og oplevelser med sundhedsvæsenet under udredning og behandling

Sygdomsspecifikke - og temaanalyser til barometerundersøgelsen

Her kan du finde en række tillægsudgivelser, der er lavet i forbindelse med baremoterundersøgelsen 2017. 

Regionsopdelte analyser 2017