Skip navigation

Evaluering af leg på streg 2018

Kræftens Bekæmpelse har gennemført en evaluering blandt brugerne af Leg på streg.

Datagrundlaget består af en spørgeskema-undersøgelse blandt 214 brugere og en kvalitativ undersøgelse med observationer og interviews blandt lærere, pædagoger og ledere på syv forskellige skoler rundt om i landet.

Formålet er at få et indblik i skolernes brug af Leg på streg og deres holdninger til konceptet som en del af den daglige undervisning.

Evaluering af leg på streg 2018