Skip navigation

Evaluering af navigationsprojektet

Socialt sårbare kræftpatienter trives bedre, føler sig mindre belastede og bedre i stand til at handle i kræftforløbet efter 6 måneders hjælp og støtte fra en frivillig navigator.

I navigatorprojektet får socialt sårbare kræftpatienter tilknyttet en frivillig navigator, som støtter dem i deres kræftforløb fra diagnose og behandling på sygehuset til kommunal rehabilitering. Et navigatorforløb varer som udgangspunkt 6 måneder, hvor den frivillige navigator hjælper patienten med at skabe overblik i kræftforløbet, tager med til samtaler på sygehuset og støtter undervejs.

Navigatorprojektet startede som et pilotprojekt i udvalgte byer i 2013-2015 og blev landsdækkende i 2015 med støtte fra Knæk Cancer-midler. Fra 2015-2017 har i alt 268 socialt sårbare kræftpatienter landet over fået hjælp af en frivillig navigator. I denne periode er der blevet gennemført en evaluering med fokus på at afdække:

  • Hvilke patienter der inkluderes i navigatorprojektet?
  • Hvilket udbytte patienterne oplever?
  • Hvordan sundhedsprofessionelle vurderer projektet?

Patienter i navigatorforløb

De 268 inkluderede patienter er kendetegnet ved at være enlige (81 %), uden for arbejdsmarkedet (63 %) og have ingen eller en kort uddannelse (73 %). Deres kræftforløb er komplekst, fordi de er udfordrede af en række sociale problemstillinger ofte suppleret af andre alvorlige sygdomme (69 %).

Udbytte af tilbuddet

7 ud af 10 af patienterne oplever at være blevet mere trygge i deres kræftforløb og at de har fået troen på at de selv kan gøre noget. Samtidig er patienternes trivsel steget markant og de føler sig mindre belastede efter endt navigatorforløb. .

Evalueringen er baseret på spørgeskemaundersøgelser blandt patienter og frivillige navigatorer, som er udfyldt før, under og efter navigatorforløbene. Derudover er der gennemført interviews med seks sundhedsprofessionelle.

Evaluering af navigationsprojektet

Evaluering af navigationsprojektet