Skip navigation

Kræftkirurgisk patientsikkerhed

En kortlægning af kvaliteten af hospitalsafdelingers lokale kliniske retningslinjer og skriftlig information. Undersøgelsen viser, at forekomsten af begge typer information er høj, men at der er behov for et særligt fokus på kvaliteten.

Vigtigt at sikre høj kvalitet i skriftlig patientinformation såvel som lokale kliniske retningslinjer

Patienter og pårørendes adgang til skriftligt information om en forestående operation kan påvirke både patienttilfredsheden og behandlingsresultatet, mens fagprofessionelles adgang til lokale kliniske retningslinjer er et middel til at sikre optimal pleje og behandling. Netop derfor er det vigtigt at sikre en høj kvalitet i begge typer af information. 

Høj forekomst af skriftlig patientinformation og lokale kliniske retningslinjer - men behov for kvalitetsløft

Undersøgelsen viser en høj forekomst af skriftligt patientinformation og lokale kliniske retningslinjer inden for seks kræftkirurgiske fagområder i de fem regioner i Danmark.

Undersøgelsen viser også, at hovedparten af de lokale kliniske retningslinjer, når det kommer til postoperative pleje- og behandlingsprincipper, indeholder planer for mobilisering, ernæring, væske, smertehåndtering, antibiotika, kvalme/opkast, vandladning og afføring.

Gennemgangen viser, at der behov for et særligt fokus på veldefinerede udskrivelseskriterier, da disse kun var at finde i 65 pct. af de lokale kliniske retningslinjer og desuden varierede i kvalitet. 

Undersøgelsen er den første af sin slags, der undersøger kvaliteten af det informationsmateriale, der udleveres til danske kræftpatienter i forbindelse med operation. Undersøgelsen viser, at kvaliteten overordnet set er rimelig, men også at 40 pct. af pjecerne viste sig at have et lavt kvalitetsniveau.

Analysen viser derfor, at der er behov for et særligt fokus på det kvalitetsmæssige indhold i kirurgiske hospitalsafdelingers patientpjecer – og på denne måde højne kræftpatienter og deres pårørendes mulighed for at orientere sig skriftligt om en forestående operation.

Kræftkirurgisk patientsikkerhed