Skip navigation

Lessons in Integrating Shared Decision-Making Into Cancer Care

Selvom der er mange fordele forbundet med fælles beslutningstagning er det ikke desto mindre en udfordring at gøre metoden til en integreret del af hverdagen på et hospital. I denne artikel præsenterer Kræftens Bekæmpelse i samarbejde med en række andre aktører erfaringer med netop at implementere fælles beslutningstagning i sundhedsvæsenet.

Etableringen af Center for Fælles Beslutningstagning

I 2011 gik Sygehus Lillebælt i Vejle og Kræftens Bekæmpelse sammen om at etablere et specialiseret kræftsygehus, hvor patienternes behov var i centrum. Fælles beslutningstagning var en central del af denne vision, og det ledte i 2014 til oprettelsen af et Center for Fælles Beslutningstagning. Således blev hospitalets arbejde med at udvikle beslutningsstøtteværktøjer og implementere fælles beslutningstagning indledt.

Kræver kulturændring at implementere fælles beslutningstagning

Den største udfordring for implementeringen af fælles beslutningstagning er de kulturelle barrierer, der opstår, når sundhedsprofessionelle skal tænke og handle anderledes end de er vant til i en travl hverdag på et hospital. Og en af forudsætningerne for at lykkes med denne kulturændring er at skabe og opretholde et stort ledelsesmæssigt fokus på opgaven. 

Lessons in Integrating Shared Decision-Making Into Cancer Care