Skip navigation

Patientinvolvering på MDT-konferencer

Undersøgelsen er baseret på observationer af 41 MDT-konferencer med hoved-halskræftpatienter samt seks interviews med kirurger fra Øre-Næse-Halskirurgisk Afdeling på Rigshospitalet.

Beslutninger der påvirker livskvaliteten

Behandling af kræft kan have store konsekvenser for den enkelte patients livskvalitet, og de konkrete bivirkninger og senfølger afhænger ofte af, hvilken behandling patienten får. Derfor er det helt centralt at involvere patienten, når valget af behandling skal drøftes. 

På Rigshospitalets Øre-Næse-Halskirurgiske afdeling behandler man patienter med hoved-halskræft. Her er patient og pårørende som noget helt særligt inviteret med på den multidisciplinære teamkonference, hvor læger med forskellige specialer mødes for at drøfte behandlingsmuligheder og lægge en behandlingsplan. 

Spørgsmålet er, hvilken værdi det har, at patienterne er med på den konference, der ellers normalt er forbeholdt de sundhedsprofessionelle. Hvordan påvirker patientdeltagelsen det endelige behandlingstilbud? Og hvordan sørger man for at få det optimale ud af patienternes deltagelse? Det har Kræftens Bekæmpelse undersøgt.

Patientdeltagelsen påvirker behandlingstilbuddet

I halvdelen af de observerede MDT-konferencer påvirkes behandlingstilbuddet direkte af, at patienten er med på konferencen. Det skyldes, at

  • lægerne får mulighed for at se patienten og vurdere hans eller hendes generelle tilstand og aktivitetsniveau, ligesom det giver lægerne mulighed for at se, hvor kræften er lokaliseret, og hvordan den ser ud. Det kvalificerer med andre ord lægernes kliniske viden om, hvilken behandling der passer til patienten. 

  • patienten får mulighed for at udtrykke sine synspunkter, præferencer og bekymringer i forhold til valget af behandling, hvilket medfører, at lægerne ændrer det indledende behandlingstilbud.
Patientinvolvering på MDT-konference