Skip navigation

Genoptræning af kræftpatienter ved udskrivning fra sygehus

Inden kræftpatienter bliver udskrevet fra sygehus, skal der ifølge sundhedsloven foretages en lægefaglig vurdering af patientens behov for genoptræning. Kræftens Bekæmpelse har undersøgt genoptræningsplaner for kræftpatienter med diagnose 2007-2017 og lavet en prognose for fremtidsudsigterne.

Kræftpatienters behov for genoptræning skal vurderes

En stor del af de mennesker, som rammes af kræft, oplever fysiske, psykiske og sociale gener som følge af deres sygdom og behandling. Rehabilitering, herunder fysisk genoptræning, kan være med til at lindre mange af kræftpatienternes gener og være med til at sikre, at kræftpatienten kan vende hurtigere tilbage til hverdagen.

Hvis det vurderes, at patienten har behov for genoptræning efter udskrivning, har patienten ret til at få en skriftlig genoptræningsplan. Planen skal laves med patienten, og sendes til det valgte sygehus eller egen læge og bopælskommune. Planen fungerer som en henvisning til genoptræning i kommunen eller på sygehuset.

Rapporten skal kvalificere debat om kræftpatienters genoptræning

Rapporten opgør i hvor høj grad kræftpatienternes behov for genoptræning tilgodeses. Dermed er rapporten med til at kvalificere debatten om kræftpatienternes genoptræning, herunder:

  • Får kræftpatienterne i Danmark samlet set den genoptræning, de har behov for?
  • Er der diagnosegrupper, hvor der i særlig grad synes at være behov for at udskrive flere genoptræningsplaner?
  • Hvor meget skal regionerne øge deres indsats med udskrivning af genoptræningsplaner for, at de opfylder deres kræftpatienters behov?
  • Der kan, inden for de konkrete diagnosegrupper, observeres en ganske stor variation regionerne imellem, hvis man ser på andelen, der får en genoptræningsplan. Hvad skyldes det?
Genoptræning af kræftpatienter ved udskrivning fra sygehus