Skip navigation

Review om effekten af portions- og pakkestørrelser

Rapporten belyser den nyeste evidens om portions- og pakkestørrelseseffekten (2012-2018) og dens konsekvens for valg og indtag af mad/kalorier.

Portion- og pakkestørrelseseffekten er det fænomen der gør, at man spiser mere jo større portions- eller pakkestørrelsen er.

I denne rapport gennemgås den nyeste evidens om portions- og pakkestørrelseseffekten på systematisk vis, herunder beskrives dens konsekvens for valg og indtag af mad/kalorier, samt potentielle moderende faktore.

Review om effekten af portions og pakkestørrelser