Skip navigation

Den lange vej til lægen: Hvad får danske mænd over 50 år til at gå til lægen?

Rapporten samler Kræftens Bekæmpelses kvalitative indsigter om hvilke forhold, der har betydning for, at danskere søger læge ved oplevelse af symptomer, der kan være tegn på kræft, med særligt fokus på mænd.

Jo tidligere en kræftsygdom opdages, jo bedre er muligheden for at overleve, få en mere skånsom behandling og opleve færre senfølger. Da 8 ud af 10 kræfttilfælde opdages på baggrund af symptomer og henvendelse til egen læge har Kræftens Bekæmpelse gennem en årrække – og senest i regi af indsatsen ’De 7 tegn’ – arbejdet for at mindske tiden fra første symptom til lægesøgning ved at minde danskere over 50 år om at gå til lægen, når de oplever symptomer, der kan være tegn på kræft.

For at blive klogere på årsagerne til at udskyde lægesøgning har Kræftens Bekæmpelse indsamlet en lang række indsigter om danske mænd og kvinders lægesøgningsadfærd i både kvantitative og kvalitative undersøgelser.

Denne rapport samler viden og indsigter vi i Kræftens Bekæmpelse har tilegnet os gennem flere år gennem kvalitative undersøgelser. Indsigterne fra de kvalitative undersøgelser uddyber og underbygger den eksisterende viden på området fra litteraturen.

Rapporten har særligt fokus på mænd, da mænd blandt andet kender symptomer på kræft dårligere end kvinder, gør mindre brug af sundhedsydelser herunder egen læge og har en lavere kræftoverlevelse end kvinder. 

Den lange vej til lægen