Skip navigation

Fremskrivning af overvægt i den danske befolkning frem til 2045

Overvægt er en stigende udfordring i den danske befolkning og en risikofaktor for en lang række alvorlige sygdomme, herunder mindst 13 forskellige kræftformer. Kræftens Bekæmpelse har udarbejdet et notat baseret på en fremskrivning i udviklingen af moderat og svær overvægt frem til 2045.

Notatet giver et indblik i, hvordan fremkomsten af overvægt kan se ud i fremtiden. Fremskrivningen i notatet er foretaget ud fra en simpel lineær regressionsmetode og er baseret på data om BMI (selvrapporteret højde og vægt) fra Den Nationale Sundhedsprofil fra 2010, 2013 og 2017.

66 pct. af den voksne danske befolkning risikerer at have overvægt i 2045

Fremskrivningen viser, at hvis udviklingen i overvægt fortsætter som hidtil observeret, så vil mere end 66 pct. af den voksne danske befolkning have overvægt i 2045. Heraf vil andelen, der har svær overvægt være steget til mere end 29 pct. i 2045.

Fremskrivningen er også opdelt på køn og her viser estimaterne, at der i 2045 vil være mere end 69 pct. af den mandlige befolkning, der vil have overvægt og tilsvarende vil dette gælde for over 63 pct. af kvinderne.

Fremskrivning af overvægt i den danske befolkning frem til 2045

Fremskrivning af overvægt i den danske befolkning frem til 2045