Skip navigation

Mad- og indkøbsvaner, overvægt og kræft

En etnografisk undersøgelse blandt kortuddannede danskere. I dag lever hver anden voksne dansker med overvægt. Men få kender til sammenhængen mellem overvægt og kræft. Kræftens Bekæmpelse har foretaget en etnografisk undersøgelse for at få indsigter i danskernes mad- og indkøbsvaner og opfattelser af overvægt og kræft.

Kender ikke til sammenhængen mellem overvægt og kræft

Undersøgelsen viser, at informanterne ikke ved, at overvægt er en risikofaktor for kræft. Mange tror ikke på, at overvægt øger risikoen for kræft og opfatter sammenhængen som en løgn. Undtagelser såsom ”tynde mennesker får også kræft” fastholder informanterne i mistroen.

Informanterne mener, at overvægt først og fremmest er individets eget ansvar, men efterspørger samfundets hjælp til at modvirke overvægt gennem strukturelle tiltag i indkøbssituationen. De ønsker højere priser på usunde varer og billigere priser på sunde alternativer.

Indkøbsmønstre styret af tilbud og discount

Informanterne mener, at de sparer tid og penge ved at strukturere deres indkøbsture. Alligevel tjekker de tilbud før deres indkøb og fristes af nedsatte varer i supermarkeder. De handler ud fra discountpriser, genkendelige varer og hvad familiens medlemmer kan lide.

Søde sager bliver brugt til at skabe hygge i fællesskab med familie og gæster. De bliver også brugt som belønning til sig selv, når det føles fortjent. Men søde sager tillægges samtidig negative værdier, når de indtages alene. Her bliver de brugt som en coping-strategi, når livet føles svært.

Mad- og indkøbsvaner, overvægt og kræft