Skip navigation

Monitorering af forløbstider for organspecifikke kræftpakkeforløb

Udvalgte resultater fra Sundhedsdatastyrelsens opgørelser af forløbstider på kræftområdet i perioden mellem 2013-2018

Det er nu over 10 år siden, at der blev indført organspecifikke pakkeforløb i Danmark og over 5 år siden, at monitoreringen af forløbstiderne kom til at fungere. Rigsrevisionen har i december 2018 af egen drift valgt at se på rettidigheden i indsatsen over for kræftpatienter.1

På den baggrund har Kræftens Bekæmpelse valgt ligeledes at se på udviklingen i forløbstider fra 2013 og frem til nu.
Rigsrevisionen vurderede i deres konklusion, at ”regionerne i overvejende grad sikrer, og at Sundheds- og Ældreministeriet i overvejende grad understøtter, at patienter får udredning og påbegyndt behandling inden for forløbstiderne”.

Monitorering af forløbstider for organspecifikke kræftpakkeforløb fra 2013-2018

Monitorering af forløbstider for organspecifikke kræftpakkeforløb