Skip navigation

Slutrapport for projekt Leg på streg

Rapporten vurderer at fire ud af fem målsætninger er opnået for projektets afsluttende periode i 2018-2020.

To ud af fem målsætninger i høj grad opfyldt, hvor det var afgørende at finde en aftager af konceptet hos en ekstern part.

Målsætningen om at fremtidssikre projektet er med overdragelsen af Leg på Streg til Ji Sport A/S opfyldt, da den videre drift og forankring af aktiviteterne sikret de næste 5 år. Målsætningen om at digitalisere materialet er ligeledes opfyldt, da Leg på streg-materialet blev digitaliseret og var tilgængelige hos MeeBook og Min Uddannelse, samt på Forløbsdatabasen. 

To mål blev i nogen grad opnået, hvor det lykkedes at indgå 9 ud af 10 samarbejdsaftaler med lærer- og pædagogseminarier i Danmark. Ligeledes blev der indgået 42 ud af målsatte 49 samarbejdsaftaler med kommuner i projektperioden. 

Målsætningen om at uddanne 3600 lærere og pædagoger i Leg på streg blev kun i nogen grad opfyldt, da det kun lykkedes at undervise 2320 lærere- og pædagoger i perioden. En medvirkende årsag hertil er, at  flere af de planlagte kurser blev aflyst i foråret 2020 grundet udbruddet af Covid-19 i Danmark.

 

Slutrapport for projekt leg på streg