Skip navigation

Viden om kvalitet i opsporing og diagnostik af kræft

Den offentliggjorte viden om kvaliteten i det diagnostiske forløb er meget begrænset og fragmenteret. Imidlertid er denne del af forløbet af afgørende betydning for patienterne og for deres prognose.

Jo tidligere man opdager og behandler kræft, des bedre er udsigterne for patienterne i form af færre bivirkninger og større mulighed for at overleve. Hurtig udredning og behandling er en afgørende faktor for overlevelsen af kræft. Derfor kan fejl og forsinkelser i forløbet inden diagnosen blive fatale for patienterne.

På trods af vigtigheden af et effektivt og rettidigt forløb fra symptom til diagnose ved en livstruende sygdom er kvaliteten af den diagnostiske indsats relativt usynlig. Der findes masser af lokalt kvalitetsarbejde, men kun en sporadisk og usystematisk opsamling af (kvalitets-)data i det diagnostiske forløb. Og der findes ikke et egentligt nationalt systematisk kvalitetsmonitoreringssystem eller et fælles kvalitetsindikatorsæt for det diagnostiske forløb.

For at følge kvaliteten af patienternes diagnostiske forløb er der derfor behov for et større fokus på at etablere data-/vidensopsamling i forløbet og udarbejde fælles standarder og indikatorer for det gode patientcentrerede diagnostiske forløb.

Viden om kvalitet og opsporing og diagnostik af kræft