Skip navigation

Danskernes viden om, holdninger til og adfærd omkring portionsstørrelser

I denne rapport kortlægges voksne danskeres viden, holdninger og adfærd i forhold til overvægt og portionsstørrelser i 2021.

Rapporten belyser danskeres:

  • Viden om sammenhængen mellem livstilsfaktorer og overvægt
  • Holdninger til mindre pakke- og portionsstørrelser
  • Betalingsvilje for mindre pakke- og portionsstørrelser
  • Adfærd i forhold til portionsstørrelser

Danskernes viden om, holdninger til og adfærd omkring portionsstørrelser

Danskernes viden om, holdninger til og adfærd omkring portionsstørrelser