Skip navigation

Evaluering af pilotprojekt om implementering af naturtræning

I denne rapport kan du læse evalueringen af pilotprojektet ’Naturtræning i Kræftens Bekæmpelse i Odense Lokalforening’.

Evalueringen viser, at naturtræning med succes kan indføres lokalt, hvis der tages de rette hensyn i planlægningsfasen. Med de udarbej­dede anbefalinger samt evalueringen, er der udviklet en model for, hvordan man kan imple­mentere naturtræning i andre lokalforeninger, som har en lignende organisering, samt hvad man særligt skal have opmærksomhed på.

Evalueringen viser, at der er et behov for at tilbyde naturtræning som bevægelsestilbud til kræftpatienter og deres pårø­rende, og at det generelt opleves positivt at kræftpatienter og pårørende kan træne sammen.

Det er oplagt at naturtræningen tilbydes i forbindelse med eller efter det kommunale rehabiliteringstilbud ophører. Naturtræningen kan forankres i lokalforeningen, men der er ikke noget i vejen for, at det også kan forankres f.eks. som et kommunalt bevægelsestilbud.

Evaluering af pilotprojekt om implementering af naturtræning