Skip navigation

Danskernes viden om og holdninger til overvægt og sundhed 2023

Rapporten belyser danskernes viden om årsager til overvægt, sammenhængen mellem overvægt og sygdom, holdninger til forskellige aspekter af overvægtsproblematikken.

Undersøgelsen er et samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse, Sundhedsstyrelsen, Nationalt Center for Overvægt, Diabetesforeningen og Hjerteforeningen. Analysebureauet ©Kantar Public foretog dataindsamlingen i perioden 8. til 28. marts 2023 via deres online borgerpanel.

Undersøgelsen bygger på besvarelser fra 5.220 voksne danskere (18 år eller derover) og er repræsentativ for Danmarks befolkning i forhold til køn, alder, region og uddannelseslængde. Undersøgelsen gentages hvert andet år for løbende at vurdere eventuelle ændringer i danskernes viden om og holdning til overvægt og sundhed. Denne undersøgelse er nummer tre i rækken.

Undersøgelsen er finansieret af Kræftens Bekæmpelse, Sundhedsstyrelsen, Diabetesforeningen, Hjerteforeningen og Nationalt Center for Overvægt, og har modtaget økonomisk støtte fra alliancen Børnevægt i Balance ved Novo Nordisk Fonden, som sekretariatsbetjener alliancen

Danskernes viden om og holdninger til overvægt og sundhed 2023