Skip navigation

Ældres syn på rygning og livskvalitet

Der er mange forskellige syn på ældre mennesker og rygning. Nogle mener eksempelvis, at rygning er en af de sidste glæder, som mange ældre har. Derfor har Kræftens Bekæmpelse i denne rapport spurgt de ældre selv om deres syn på rygning og livskvalitet.

Et nuanceret billede

I rapporten er der blevet interviewet en gruppe ældre mellem 63 og 83 år, for med deres egne ord at høre, hvad rygning efter 60 års alderen betyder for dem. Formålet er at få et nuanceret billede af deres syn på rygning og rygestop og at få indsigt i, hvad rygning og rygestop betyder for ældres livskvalitet.

Med rapporten ønsker Kræftens Bekæmpelse at sætte fokus på en aldersgruppe, hvis daglige trivsel og livskvalitet ikke bør overses på grund af forestillinger om, at man kan blive for gammel til at ’fortjene’ et rygestop - et rygestop der kan være en fordel for den enkelte, men også for samfundet.

Ambivalent forhold til rygning

Man støder indimellem på udsagn om, at rygning er en af de sidste glæder, som ældre har, og at det ville være en forringelse af ældres livskvalitet, hvis de stoppede med at ryge. Men er det virkelig sådan, at det at blive ved med at ryge har så stor positiv betydning for ældres livskvalitet?

Gennemgangen af interviewene viser, at det langt fra er tilfældet for de 60 - 80-årige, som indgår i denne rapport.Tværtimod har mange af de interviewpersoner, der ryger, et meget ambivalent forhold til rygning.

De glæder, som rygningen giver, er ledsaget af en masse bekymringer, som mindsker deres livskvalitet. Og når de selv fortæller, hvad der har betydning for deres livskvalitet, er det ikke rygningen, men de tre F’er – familien (og venner), friheden og fysikken, som bliver nævnt.

Med friheden menes både økonomisk frihed men også det, at man kan gøre de ting, man ikke tidligere har haft tid eller mulighed for, og at man ikke er afhængig af andres hjælp.

Med fysikken menes det, at man har en god fysik, så man kan forblive aktiv, klare sig selv og gøre de ting man har lyst til.

Ældres syn på rygning og livskvalitet - interviews