Skip navigation

At overleve kræft som barn har konsekvenser resten af livet

Hvert år diagnosticeres godt 200 børn i Danmark med kræft. Den markant øgede overlevelsesfrekvens blandt børnekræftoverlevere medfører, at der er en tilsvarende stor gruppe af unge voksne, der i dag lever et liv med senfølger.

Flere unge voksne lever med senfølger

Hvert år diagnosticeres godt 200 børn i Danmark med kræft. I de seneste 20 år er det, igennem et intensivt samarbejde mellem de nordiske lande, lykkedes at forbedre behandlingen af kræft blandt børn og unge i Danmark. Det betyder, at over 80 % af de børn og unge, der i dag får kræft, overlever deres kræftsygdom.

Den markant øgede overlevelsesfrekvens blandt børnekræftoverlevere medfører, at der er en tilsvarende stor gruppe af unge voksne, der i dag lever et liv med senfølger.

Børnekræftoverlevere bruger erfaringer konstruktivt

På trods af de negative senfølger beskriver børnekræftoverlevere en øget motivation til at forsøge at gennemføre eksempelvis uddannelse og job.

De fleste børnekræftoverlevere beskriver, at de har fået et uvurderligt venskab og stort tilhørsforhold til andre børnekræftoverlevere og er kommet tættere på søskende og forældre.

Kræftsygdommen som barn har desuden ofte haft en positiv betydning for deres uddannelsesvalg.

Mange børnekræftoverlevere beskriver, at de har fået stærkere personlighed, og at de bruger identiteten som "kræftoverlever” konstruktivt, fokuserer på det positive i livet og ikke hænger sig i detaljer. De er stolte over at have overlevet kræft og bruger eksempelvis ar efter operation som et fysisk bevis på at have overlevet kræft.

At overleve kræft som barn har konsekvenser resten af livet