Skip navigation

Barometerundersøgelsen 2023, del 1: Kræftpatienters behov og oplevelser med sundhedsvæsenet under udredning og behandling

Denne rapport præsenterer første del af hovedresultaterne fra Barometerundersøgelsen 2023 om kræftpatienters behov og oplevelser med sundhedsvæsenet under udredning og behandling.

3.070 nydiagnosticerede kræftpatienter har besvaret et spørgeskema om deres behov og oplevelser med sundhedsvæsenet under udredning og behandling under temaer som patientinvolvering, ansvar, sammenhæng, gener og hjælp og støtte.

Undersøgelsen viser blandt andet, at kræftpatienterne stadig oplever problemer med det lægelige ansvar under behandlingen. Derudover angiver en stor del af kræftpatienterne, at de har gener 4-8 måneder efter diagnosen, som fylder i deres hverdag. Mange oplever i den forbindelse ikke at få den hjælp, de har behov for. Der ses også et behov for et bedre samarbejde mellem sygehus, praktiserende læge og kommune for at sikre, at patienterne ikke oplever at blive tabt i overgangen mellem de forskellige aktører.

Barometerundersøgelsen 2023, del 1