Skip navigation

Barometerundersøgelsen 2023, del 2: Kræftpatienters behov og oplevelser med sundhedsvæsnet i opfølgnings- og efterforløbet

Denne rapport præsenterer hovedresultaterne fra anden del af Barometerundersøgelsen 2023 om kræftpatienters behov og oplevelser med sundhedsvæsenet i opfølgnings- og efterforløbet.

Resultaterne i denne rapport er baseret på besvarelser fra 3.232 kræftpatienter.

Undersøgelsen viser bl.a., at alt for mange kræftpatienter oplever ikke at blive talt med om, hvilke behov for hjælp og støtte til senfølger, samt hvor de kan få hjælp til disse behov. Op mod 3 ud af 4 patienter ikke oplever at få hjælp i tilstrækkelig grad. Der er også fortsat er udfordringer med at få implementeret individuelle opfølgningsforløb for kræftpatienter. Næsten halvdelen af patienterne har ønsker til, hvordan opfølgningsforløbet kunne være anderledes, og især ønsker kræftpatienterne flere undersøgelser og et større fokus på livet med og efter kræftsygdommen.

Barometerundersøgelsen 2023, del 2