Skip navigation

Børn som pårørende

Evaluering af et undervisningsprojekt for læger og sygeplejersker, som skulle styrke kommunikationen, når der var børn som pårørende. Kræftens Bekæmpelse har udviklet anbefalinger til arbejdet med børn som pårørende.

Udviklingsprojekt med fokus på at styrke indsatsen til børn som pårørende

Kræftens Bekæmpelse, Rigshospitalet og Københavns Kommune modtog i 2013 en bevilling fra Sundheds- og Ældreministeriet til at samarbejde om at tilrettelægge og gennemføre et undervisningsprojekt for læger og sygeplejersker, som skulle styrke kommunikationen mellem sundhedspersonale, patienter og pårørende, når der var børn som pårørende.

Problemer med registrering af børn som pårørende

Evalueringen vidner om, at manglende registrering af børn som pårørende var en af de udfordringer, som personalet stod overfor. Dette skyldtes en række barrierer, såsom det anvendte journalsystems mangler, personalets egen berøringsangst og manglende viden om, hvad der skulle afdækkes, hvorfor og hvor man kunne henvende sig til.

Børn som pårørende