Skip navigation

Børn som pårørende på hospitaler

Hvert år oplever cirka 40.000 børn, at en forælder bliver indlagt med en kritisk sygdom. Kræftens Bekæmpelse har undersøgt, hvilke udfordringer det sundhedsfaglige personale oplever i mødet med børn som pårørende.

Børn med syge forældre lever en utryg tilværelse

Hvert år oplever cirka 40.000 børn i alderen 0-18 år, at deres mor eller far bliver indlagt med en kritisk sygdom, der er så alvorlig, at forælderen er indlagt over flere dage eller flere gange. Disse børn lever i kortere eller længere tid en utryg tilværelse.

På den baggrund har Kræftens Bekæmpelse undersøgt, dels hvordan sundhedspersonale møder børn, når deres forældre er indlagt med alvorlig sygdom, dels hvilke dilemmaer og problemer sundhedspersonalet oplever i den forbindelse. 

Plads til forbedringer i indsatsen over for børn som pårørende

Rapporten viser, at der er interesse for børn som pårørende på hospitaler, men også at der et arbejde at gøre både psykologisk, socialt og hvad angår hospitalernes fysiske rammer.

Sundhedspersonalets måder at møde børn som pårørende på

De indlagte patienters børn var ikke synlige på afdelingen i særlig høj grad, hverken fysisk eller mentalt.

Årsagerne hertil var, at 1) de fysiske rammer indbød ikke til børnenes tilstedeværelse, at 2) nogle forældre ønskede at skåne deres børn for at se dem meget syge og at 3) personalet og forældrenes opmærksomhed kredsede i højere grad om patientens sygdom og behandling.

Børn som pårørende på hospitaler - praksis, udfordringer og behov