Skip navigation

Børn som pårørende på hospitaler

Et inspirationsmateriale til sundhedspersonale, der møder børn som pårørende.

Materialet har fokus på den kommunikation, der finder sted mellem alvorligt syge patienter med hjemmeboende børn og sundhedspersonale. I materialet findes blandt andet en kommunikationsmodel og anbefalinger til, hvordan du som professionel kan møde et barn, der er pårørende til en livstruende syg mor eller far. 

Materiale: Børn som pårørende på hospitaler