Skip navigation

Diskretion på sygehuse

En undersøgelse i Kræften Bekæmpelses digitale brugerpanel. Hver fjerde patient i Kræftens Bekæmpelses brugerpanel har oplevet deres grænser for blufærdighed og privatliv overtrådt under indlæggelse, undersøgelse eller behandling på et sygehus.

Patienter beder om diskretion på sygehusene

Overordnet viser undersøgelsen, at medlemmerne af brugerpanelet oplever, at personalet på sygehusene gør, hvad de kan, for at opretholde diskretion. De udtrykker samtidig en generel forståelse for, at 100 % diskretion ikke er muligt på hospitaler, hvor man færdes sammen med andre patienter og personale

Undersøgelsen giver dog også et indblik i en række situationer, der kræver særlig opmærksomhed fra sundhedspersonalets side for at patienterne har en oplevelse af, at deres privatliv og grænser for blufærdighed respekteres.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen bestod af både lukkede spørgsmål med definerede svarkategorier og åbne spørgsmål, hvor brugerpanelet kunne beskrive deres oplevelser med egne ord. Undersøgelsen blev udsendt til de deltagere i brugerpanelet, der er nuværende eller tidligere kræftpatienter. I alt blev undersøgelsen sendt til 744 personer, hvoraf 542 besvarede spørgeskemaet, svarende til en svarprocent på 73 %.

Diskretion på syghuse