Skip navigation

Et indblik i brugen af e-cigaretter

Den 7. juni 2016 blev e-cigaretter med nikotin tilladt på det danske marked, selv om der endnu mangler viden om helbredskonsekvenserne ved at ryge dem, eller ved at blive udsat for e-røgen. Derfor giver Kræftens Bekæmpelse i denne rapport et indblik i, hvilke tanker forskellige danskere gør sig om deres brug af e-cigaretter.

Danskernes tanker om brug af e-cigaretter

E-cigaretter er et forholdsvis nyt produkt, og med dem er der skabt en ny måde at ryge på. I modsætning til tobaksrygning er der endnu ikke nok forskning i e-cigaretter til at videnskaben entydigt kan konkludere, hvilken helbredsrisiko, der er forbundet med e-rygning.

Med interviewene i denne rapport har vi ønsket at give et indblik i, hvilke tanker en række forskellige danskere gør sig om deres brug af e-cigaretter, hvordan de bruger dem, og hvorfor. Rapporten er tænkt som et bidrag til viden om brugen af e-cigaretter i en dansk kontekst. Rapporten skal være med til at give rygestoprådgivere, sundhedspersonale og andre fagfolk flere nuancer og et bedre grundlag for at rådgive og oplyse om e-cigaretter.

Tre vigtige pointer fra interviewene

"Jeg ryger sådan lidt hele tiden"

I modsætning til almindelige cigaretter, der tændes, ryges og skoddes, er det med e-cigaretter ikke tydeligt, hvornår man er færdig med at ryge. Man kan konstant tage et sug på e-cigaretten, lidt ligesom man kan med en cola med skruelåg. Det gør, at e-cigaretter giver et andet rygemønster end almindelige cigaretter.

"Jeg ryger dem alle steder"

E-rygerne har i høj grad taget reklamernes påstande til sig om, at e-rygning ikke forurener omgivelserne. De ryger dem indendørs, hvor de ellers ikke ville have røget tobak.

"Fordi jeg nu selv kan styre, hvornår jeg vil ryge en rigtig cigaret, så vil jeg også tillade mig selv at gøre det engang imellem"

Flere e-rygere ryger også almindelige cigaretter. De oplever at have kontrol over deres rygning og fortsætter med tobakken.

Et indblik i brugen af e-cigaretter