Skip navigation

Evaluering af leg på streg 2016

Denne statusrapport præsenterer udvalgte resultater fra en spørge-skemaundersøgelse, som er gennemført i november-december 2016.

Undersøgelsen er gennemført blandt lærere og pædagoger, der har deltaget i et Leg på streg-kursus i efteråret 2016.

Resultaterne siger derfor ikke noget om de lærere og pædagoger, som ikke har været på kursus i Leg på streg.

Evaluering af leg på streg 2016