Skip navigation

Evaluering af skolers brug af sorghandleplaner

Skolen spiller en vigtig rolle i børns liv. Det er derfor vigtigt, at skolerne kan håndtere børns sorg i forbindelse med alvorlig sygdom og dødsfald. Evalueringen viser, at 98 % af folkeskolerne i Danmark har en sorghandleplan.

Skolerne skal håndtere børns sorg

I Danmark oplever 42.000 børn under 18 år hvert år, at deres far eller mor bliver indlagt med en alvorlig sygdom og cirka 2.000 børn mister hvert år en forælder. De fleste af disse børn bruger fem ud af ugens syv dage i skolen. Det er derfor vigtigt, at skolen kan håndtere børns sorg i forbindelse med alvorlig sygdom og dødsfald.

I 1998 udgav Kræftens Bekæmpelse et idékatalog, der skulle inspirere skoler til at udvikle og implementere egne sorghandleplaner. Formålet var at give skolerne nogle fælles retningslinjer for, hvordan de skal handle, når et barn oplever krise i familien eller mister en nærtstående.

Langt de fleste skoler har en sorghandleplan og bruger den ved dødsfald

Evalueringen viser, at 93 % af de danske grundskoler (98 % af folkeskolerne og 80 % af privatskolerne) har en sorghandleplan. Og skolerne bruger i høj grad deres sorghandleplaner, når de oplever dødsfald blandt elever og forældre. Faktisk har hele 76 % af skolerne brugt deres sorghandleplan inden for de sidste fem år. De skoler, der ikke har brugt deres sorghandleplan, forklarer det næsten udelukkende med, at de ikke har oplevet dødsfald.

Evaluering af skolers brug af sorghandleplan