Skip navigation

Fokuseret erfaringsopsamling

I Kræftens Bekæmpelses rådgivningstilbud beretter patienter og pårørende jævnligt om forhold i forbindelse med undersøgelse, behandling og efterforløb, som ikke fungerer tilfredsstillende.

Patienter og pårørende deler deres oplevelser

Patienter og pårørende henvender sig typisk til Kræftens Bekæmpelse for at få rådgivning og støtte. Mange er samtidig interesserede i, at videregive deres erfaringer så andre kan lære af det. De giver os derfor tilladelse til at indsamle deres historier i Kræftens Bekæmpelses erfaringsopsamling.

Erfaringsopsamlingen giver et unikt indblik i, hvilke problemer og udfordringer der kan opstå i et kræftforløb, og hvad kræftpatienter og deres pårørende er optagede af.

Patienternes erfaring med involvering og opfølgning

Erfaringsopsamlingen viser, at patienter og pårørende ikke altid oplever sig tilstrækkeligt involveret i kræftforløbet. Den manglende involvering kan have både fysiske og psykiske konsekvenser såsom bekymringer, senfølger, et kompliceret sorgforløb, mangel på tillid til sundhedsvæsenet og oplevelsen af selv at skulle tage ansvar for forløbet.

Erfaringsopsamlingen viser også, at patienterne ikke er tilfredse og særligt oplever utryghed, når den halvårlige opfølgning/kontrolsamtalen varetages af medicinstuderende, lægevikarer eller uerfarne læger, hvor patienterne ikke har haft mulighed for at fyldestgørende svar på deres spørgsmål og/eller korrekt information og vejledning.

Herunder kan du se en uddybning af kategorierne, der knytter sig til involvering og opfølgning. 

Kortlægning af danske intitaiver