Skip navigation

Analyse af dansk tobaksforebyggelse og anbefalinger til en røgfri fremtid

En ny rapport giver konkrete anbefalinger til, hvordan vi i fremtiden får færre rygere - ikke mindst blandt børn og unge, og hvordan vi sikrer alle beskyttelse mod tobaksrøg.

22 pct. af danskerne ryger. Det er flere end i de andre nordiske lande, og især blandt børn og unge er der stadig alarmerende mange, der begynder at ryge hver dag. Rygning er det væsentligste forebyggelige folkesundhedsproblem og medfører ca. 13.600 årlige dødsfald i Danmark.

En ny rapport viser, hvordan Danmark ved hjælp af få centrale indsatser kan komme nærmere målet om en røgfri fremtid, hvor ingen børn og unge ryger og højest 5 % af den voksne befolkning ryger i 2030.

Brug for en national handlingsplan i tobak

Ud af rapportens i alt 26 anbefalinger til en styrket tobaksforebyggelse i Danmark, peger rapporten på fem centrale indsatser, der kan bidrage væsentligt til at mindske brugen af tobak i Danmark. Der er især behov for udvikling af en national politisk handlingsplan for tobakskontrol, som sikrer beskyttelse af børn, unge og voksne mod de skadelige effekter af tobak.

For at nå visionen om en røgfri generation i 2030, er det nødvendigt at indføre en overordnet strategi og en koordineret indsats mellem bl.a. myndigheder, kommuner, regioner, organisationer og civilsamfund

Analyse af dansk tobaksforebyggelse og anbefalinger til en røgfri fremtid