Skip navigation

Røgfri Fremtids ungeundersøgelse 2017

Med denne undersøgelse er der for første gang indsamlet omfattende viden om de sociale, kulturelle og miljømæssige faktorer, der påvirker 14-19-åriges rygning i Danmark.

Partnerskabet Røgfri Fremtid har et mål om, at ingen børn og unge ryger i 2030 og at færre end fem procent af den voksne befolkning ryger. For at nå i mål med denne vision er det nødvendigt med omfattende viden om den fase, hvor børn og unge begynder at ryge.

Andre undersøgelser har vist, at det er i teenageårene, at unge begynder at eksperimentere med rygning. Til gengæld findes der ikke særlig meget viden om anden rygerelateret adfærd og om unges holdninger til rygning. En styrke ved Røgfri Fremtids Ungeundersøgelse er netop de mange åbne spørgsmål, som for alvor giver et indblik i unges tanker om rygning.

Formålet med rapporten er at give nye indsigter og inspiration til alle, der arbejder med forebyggelse af rygning, og som deler visionen om en røgfri fremtid.

Røgfri Fremtids ungeundersøgelse 2017

Røgfri Fremtid ungeundersøgelse 2017