Skip navigation

Et indblik i rygestart og optrapning af rygning blandt unge i starten af 20’erne

Unge i starten af 20’erne har i en årrække været overset i tobaksforebyggelsen til trods for, at næsten hver tredje i denne aldersgruppe ryger dagligt eller lejlighedsvist. Der mangler viden om hvorfor så mange i denne aldersgruppe ryger.

En overset aldersgruppe

32 pct. af de 20-24-årige ryger dagligt eller lejlighedsvist, hvilket er markant højere end blandt 16-19-årige (24 pct.) Det tyder på, at rygestart ikke er forbeholdt teenageårene, men at nogle unge begynder at ryge i starten af 20’erne.

Det er velkendt, at en lang række faktorer øger risikoen for, at børn og unge begynder at ryge. Der mangler dog forklaringer på, hvorfor rygning er mere udbredt blandt unge i starten af 20’erne end blandt unge i slutningen af teenageårene.

Spørgsmålet er derfor, om der er nogle særlige forhold eller livsomstændigheder på spil i denne aldersgruppe, som øger deres risiko for at begynde at ryge eller genoptage rygning.

Indsigter fra rapporten

Rygning blandt unge i 20’erne er ikke et bevidst og velovervejet valg. Der er mange forskellige årsager til, at de er startet med at ryge eller er gået fra at ryge lejlighedsvist til dagligt. Der er langt fra tale om en homogen gruppe, hvad dette angår.

Denne rapport viser, at selv om man er blevet myndig og flyttet hjemmefra, så er man stadig let påvirkelig i forhold til de normer, rammer og regler, som er gældende, hvor man færdes, uanset om det er på højskolen, den videregående uddannelse, arbejdspladsen eller i kultur- og nattelivet. Rapporten viser også, at der er større risiko for, at man som ung undervurderer risikoen ved at ryge, hvis farven på tobakspakken eller smagsstoffer i tobakken giver indtryk af en mild og mindre skadelig cigaret.

Rapporten viser endvidere, at livet i starten af 20’erne er præget af en række livsforhold, som øger risikoen for rygestart og optrapning af rygning.

Et indblik i rygestart og optrapning af rygning blandt unge i starten af 20'erne - en kvalitativ undersøgelse

Et indblik i rygestart og optrapning af rygning blandt unge i starten af 20’erne