Skip navigation

Børn og unges solarievaner 2010

Denne rapport kortlægger børn og unges solarievaner, foruden de 40-50-årige mødres holdninger til solarier og til deres 12-18-årige børns solariebrug.