Skip navigation

Danskernes alkoholvaner 2018

I denne rapport kortlægges voksne danskeres alkoholvaner i 2018. I rapporten kortlægges blandt andet 18-74-åriges:

  • Alkoholforbrug
  • Alkoholforbrug i forskellige situationer
  • Holdninger til strukturelle forebyggelsestiltag
  • Holdninger til- og oplevelser med den danske alkoholkultur
  • Viden om sammenhængen mellem alkohol og kræft
  • Kendskab til genstandsgrænserne
Danskernes alkoholvaner 2018