Skip navigation

Danskernes holdninger til unges alkoholvaner 2014

Rapporten kortlægger danskernes viden om og holdninger til unges alkoholvaner.

Derudover belyser den danskernes kendskab til de sundhedsmæssige konsekvenser af alkohol. Forældrene i undersøgelsen er desuden blevet spurgt, hvordan de vurderer deres eget barns alkoholvaner. Rapporten bygger på besvarelser fra 2.006 danskere i alderen 15-64 år.

Danskernes holdninger til unges alkoholvaner 2014