Skip navigation

Danskernes solarievaner 2014

I denne rapport belyses 15-64-årige danskeres solarievaner i 20141 samt udviklingen i danskernes solarievaner fra 2007-2014.

Solkampagnen vil i de kommende år arbejde for, at det fortsat er langt de fleste danskere, der undlader at gå i solarium, ligesom vi vil arbejde for at få endnu flere danskere ud af solarierne. Det gælder ikke mindst de unge kvinder, som fortsat har det højeste forbrug af solarium.  

Danskernes solarievaner 2014 (PDF)