Skip navigation

Danskernes solarievaner 2020

I denne rapport belyses 15-70-årige danskeres solarievaner i 2020 samt udviklingen i danskernes solarievaner fra 2008-2020.

 Indsatsen har været effektiv, og andelen af solariebrugere er halveret fra 20082020. I 2008 var det primært kvinder, som gik i solarium, hvorimod der i 2020 er stort set lige mange mænd og kvinder som går i solarium – faktisk er der en lidt større andel af mænd end kvinder som har været i solarium det seneste år.  

Danskernes solarievaner 2020 (PDF)