Skip navigation

Danskernes solvaner i den danske sommer 2011

En kortlægning af Danskernes solvaner i den danske sommer 2011

I denne rapport kortlægges danskernes solvaner i Danmark i sommeren 2011. Rapporten bygger på data fra en webbaseret spørgeskemaundersøgelse med besvarelser fra 4130 danskere i alderen 15-64 år. Data er repræsentativt på køn, alder og region. Data er indsamlet i september 2011.

Danskernes solvaner i den danske sommer 2011