Skip navigation

Danskernes solvaner i den danske sommer 2012

En kortlægning af danskerne solvaner i den danske sommer 2012.

I denne rapport kortlægges solvaner i den danske sommer 2012 blandt 15-64-årige voksne og 5-14-årige børn. Rapporten er baseret på to nationalt repræsentative undersøgelser blandt henholdsvis 1.026 børn i alderen 5-14 år og 2.195 voksne i alderen 15-64 år. Børn i alderen 5-14 år samt 15-64-årige voksne uden børn spørges til egne solvaner. 15-64-årige voksne med børn spørges både til egne solvaner og til solvaner hos deres 0-17-årige børn. Hvor det er muligt og relevant belyses udviklingen i danskernes solvaner i perioden 2007-2012.

Danskernes solvaner i den danske sommer 2012