Skip navigation

Danskernes solvaner i den danske sommer 2014

Denne rapport kortlægger danskernes solvaner i den danske sommer 2014 samt udviklingen i dan-skernes solvaner i perioden 2007-2014.

Andelen af danskere, der solskoldes om sommeren i Danmark, er faldet fra 30 % i 2011 til 22 % i 2014. Det er især de yngre danskere (15-39 år), der solskoldes om sommeren i Danmark.

Danskernes solvaner i den danske sommer 2014