Skip navigation

Danskernes solvaner i den danske sommer 2017

I denne rapport kortlægges danskernes solvaner i den danske sommer 2017 samt udviklingen i danskernes solvaner i perioden 2007-20171. Rapporten bygger på en spørgeskemaundersøgelse baseret på i alt 4.000 danskere i alderen 15-64 år.

Med denne rapport giver Solkampagnen en status på danskernes solvaner i den danske sommer 2017. Der er flere positive fund: Langt færre danskere bliver solskoldet end tidligere, og børn anvender i højere grad end tidligere de tre solråd om skygge, solhat/tøj solcreme. Trods de positive fund er der dog stadig plads til forbedringer: Over halvdelen (58 %) af danskerne solbader, og et stigende antal danskere udnytter enhver mulighed for at solbade. Samtidig anvender færre danskere solrådene om skygge og solhat/tøj som solbeskyttelse, og særligt solbeskyttelse hos ældre børn sammenlignet med yngre børn viser sig at være mindre prioriteret hos forældre.